Skoledag uden kaos

Hvis vi opløser fagene i tværfaglighed, opløser klassestrukturen og river væggene ned på skolerne, så får vi noget af det moderne kaos, som børn i dag må leve med, og som måske er en af forklaringerne på, at så mange børn mistrives. Venstre mener, at vi skal stoppe en glidebane, der giver støj, uro og forvirring hos børnene om, hvordan man lykkedes med at gå i skole.