Særligt hårdt ramt

Unge i atypisk beskæftigelse oplevede i særlig høj grad negative konsekvenser af coronakrisen, viser en ny rapport som Dansk Ungdoms Fællesråd har fået udarbejdet af tænketanken CEVEA

I Dansk Ungdoms Fællesråds rapport ”Unge i atypisk beskæftigelse” kan man blandt andet læse at over halvdelen af unge i beskæftigelse er i en eller anden form for atypisk beskæftigelse. At mange har færre ansættelsesrettigheder end unge i almindelige lønmodtagerjobs og oplever større jobusikkerhed. At deltidsansættelser er mest udbredt blandt gruppen, men at en del unge også er ansat på 0-timers-kontrakter. Samt at over halvdelen af unge i atypiske ansættelser ikke er sikret nogen indtægt, hvis de bliver syge.