Nye regler vil ikke betyde meget på GG, mener rektor

Nu er det transporttiden mellem hjem og skole der afgør hvilket gymnasium man kommer på. Formand for gymnasiestuderende er ked af at fordelingsaftalen fra 2022 er blevet rullet tilbage

Nye regler vil ikke betyde meget på GG, mener rektor

Rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva Krarup Steensen. Foto: Gladsaxe Gymnasium.

Regler om elevfordeling til de gymnasiale uddannelser, som trådte i kraft i juli 2022, indebar blandt andet at ansøgere i dele af landet skulle fordeles på baggrund af forældreindkomst. Men Folketinget vedtog i februar 2023, at forældreindkomst ikke skal anvendes som fordelingskriterie i skoleåret 2023/24, men at man fordeles på baggrund af transporttiden fra ansøgerens bopæl til gymnasiets adresse, hvis der er flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium.

– Min vurdering er, at det ikke vil betyde meget i forhold til elevfordelingen på Gladsaxe Gymnasium, fordi vi allerede afspejler sammensætningen i kommunen – både med hensyn til forældrenes indkomst og etniske baggrund, fortæller rektor på Gladsaxe Gymnasium, Eva Krarup Steensen.

Mangler løsninger på polarisering

Forkvinde for Danske Gymnasiestuderendes Sammenslutning, Madeleine Steenberg Williams, fortæller til Gladsaxe Bladet at hun er ked af at fordelingsaftalen fra 2022 er blevet rullet tilbage.

Forkvinde for Danske Gymnasiestuderendes Sammenslutning, Madeleine Steenberg Williams. Foto: Peter Kenworthy.

– Vi mangler at se løsninger på at sikre, at vi ser en mere blandet elevgruppe. Vi oplever desværre at vores gymnasier er blevet meget polariserede, og det påvirker den virkelighedsfølelse, som eleverne får, når alle eleverne lidt ligner hinanden, fortæller hun.

– Vi ønsker mere mangfoldige elevsammensætninger, så de unge kan se forskelle og respektere hinanden. Det er en del af en almen dannelse, tilføjer Madeleine Steenberg Williams.

I 2023 er ansøgningsperioden til en gymnasial uddannelse blevet forkortet, og ansøgningsfristen er den 13. marts.