Modstand mod morgentrafik: Men kommunen lukker ikke Helmsvej

Trafiktællinger viser at gennemkørsel og hastighed ikke er et problem, siger udvalgsformand

Modstand mod morgentrafik: Men kommunen lukker ikke Helmsvej

Da Gladsaxe Bladet var på Helmsvej mellem 8.05 og 8.20 en onsdag morgen, kørte flere biler og en enkelt taxa ind fra Frederiksborgvej, og en del andre – blandt andet lastbilen på billedet - kom den anden vej fra. Foto: Peter Kenworthy.

Det er ikke tilladt at køre ind på Helmsvej fra Frederiksborgvej i morgenspidstrafikken, men nogle bilister gør det alligevel.

By- og Miljøforvaltningen gennemførte i maj sidste år et trafikforsøg, hvor man lukkede Helmsvej – der ligger i en zone med 40 km/t – i Bagsværd mellem Nydamsvej og Stenten, og satte midlertidige vejbump op på nærliggende veje, fordi mange borgere på vejen har oplevet, at der er høj fart og gennemkørende trafik på Helmsvej. Særligt i morgen- og eftermiddagsspidstimen.

– Alle de trafiktællinger, der har været har vist at der ikke har været meget gennemkørsel, og at hastigheden ikke er for høj, fortæller formanden for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald, til Gladsaxe Bladet.

Et enigt Trafik- og Teknikudvalg besluttede 30. januar at ikke etablere en vejlukning på Helmsvej, tilføjer han.

– Det er vi kede af, for vi synes at der er meget trafik – især hvis der har været et uheld henne på motorvejen, eller er kø for den sags skyld, fortæller Jesper, der bor på Helmsvej, da Gladsaxe Bladet var ude og se på trafiksituationen på Helmsvej en onsdag morgen.

Gladsaxe Bladet talte dog også med en mand, der boede på en af de nærliggende veje. Han fortalte at han var glad for beslutningen om ikke at lukke vejen, da afspærringen havde ført til mere trafik på den vej han boede på.

For og imod

I en evaluering af trafikforsøget på Helmsvej, lavet af ViaTrafik, kan man læse at beboere på Helmsvej generelt er meget tilfredse med trafikforsøget og ønsker at vejlukningen bliver gjort permanent. Men også at forvaltningen har modtaget adskillige henvendelser med bekymringer for konsekvenserne af vejlukningen, blandt andet i forhold til støjgener fra de midlertidige bump og øget trafik på de nærliggende veje.

ViaTrafik anbefaler at kommunen ikke lukker vejen, og konkluderer at ”trafikregistreringerne i Regattakvarteret før og under trafikforsøget i foråret 2022 indikerer, at omfanget af gennemkørende trafik er begrænset … Trafikintensiteten er under trafikforsøget faldet på Helmsvej men er øget på de øvrige lokalveje i området”.

Samt at ”under trafikforsøget er trafikken mere end halveret på Helmsvej mellem Skovbrynet i vest og Skovalléen i øst. Vejlukningen har herved haft en stor effekt på trafikintensiteten på Helmsvej”.

Forventelig trafikintensitet

ViaTrafik pointerer samtidig at ”trafikintensiteten på Helmsvej er ikke anderledes end man må kunne forvente i boligområde af den størrelse. Den ligger på niveau med øvrige fordelingsveje i kommunen, som Klirevænget og Dickens Allé”.

Samtidig foreslår ViaTrafik gennemført fortov ud mod Skovalleen, samt kampagner, der oplyser om de gener, den ulovlige gennemkørsel medfører.