Lad os lægge fælles pres mod udvidelse af Ring 4

Debat: Borgmesteren er kommunens øverste personalechef

Trine Græse, borgmester

Jeg er fuldstændig enig med de 23 grundejerforeninger langs Ring 4 i, at det er en rigtig dårlig ide at udvide Ring 4 med et ekstra spor. Derfor har jeg også benyttet enhver lejlighed til at gøre opmærksom på vores massive støjproblemer og at vi bestemt ikke ønsker hverken flere motorveje eller udvidelse af de eksisterende. Det har jeg blandt andet gjort i Folketinget og på møder med flere transportministre, og 6. juni kommer transportministeren på besøg i Gladsaxe for at tale om støj.

I det tværkommunale samarbejde Silent City har vi netop foreslået ministeren, at hastigheden på motorvejsnettet nedsættes 80 kilometer i timen. Og til Vejdirektoratets borgermøde om en ny BRT-hurtigbus på Ring 4 påpegede jeg det forkerte i at udvide ring 4, når der etableres hurtigbusbane på strækningen. For det vil ikke få flere til at vælge kollektiv transport, men tværtimod medføre flere biler og mere støj.

Inden længe indkalder Vejdirektoratet til borgermøde om udvidelsen af Ring 4. Det møde vil jeg selv deltage i. Samtidig opfordrer jeg så mange som muligt til også at deltage i borgermødet og skrive høringssvar, så vi sammen kan lægge et fælles pres mod endnu en vejudvidelse i vores dejlige kommune.