Kronisk sygdom rammer socialt skævt

Væsentlig flere lavtuddannede har kroniske sygdomme som diabetes og slidgigt end højtuddannede

Kronisk sygdom rammer socialt skævt

Mange flere lavtuddannede end højtuddannede har diabetes. Foto: Adobe Stock.

En ny undersøgelse lavet af Region Hovedstaden viser, at borgere i regionen med kort uddannelse og uden arbejde har flere kroniske sygdomme som diabetes, KOL, slidgigt og angst – og at den sociale ulighed er vokset for flere kroniske sygdomme.

For eksempel har 10 procent af borgere med grundskoleuddannelse som højst fuldførte uddannelse diabetes, mens det gælder for 2 procent af dem med en lang videregående uddannelse, viser undersøgelsen. Og forekomsten af slidgigt er mere end tre gange så stor blandt borgere med grundskoleuddannelse, sammenlignet med borgere med en lang videregående uddannelse.

Samtidig forekommer depression hos hver tiende med højest en grundskoleuddannelse, hvilket er mere end dobbelt så hyppigt som for dem med en lang videregående uddannelse. I Gladsaxe og to andre kommuner var andelen af nye tilfælde af konstateret depression i 2021 dog signifikant lavere end andelen i 2013, mens der i mange kommuner og bydele er sket en stigning i de senere år.

De hyppigst forekommende sygdomme i Region Hovedstaden i 2021 var selvrapporteret allergi og kroniske smerter, som omkring en tredjedel af borgerne har. Forekomsten af allergi varierer fra 26 procent i Bornholms Regionskommune til 35 procent i bydelen Amager Øst samt Albertslund og Gladsaxe kommuner, kan man læse i rapporten.

Resultaterne i undersøgelsen kan, ifølge Region Hovedstaden, bruges både i regionen, hos praktiserende læger og i kommunerne til det fremadrettede arbejde med forebyggelse, rehabilitering- og behandling.

– Undersøgelsen viser tydeligt, at vi stadig har et stort arbejde foran os med at behandle og forebygge kronisk sygdom, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (A).