Jobklubber: Presset borgmester gav sig delvist

Efter lang debat på byrådsmødet den 18. maj 2022 bliver der sat en delvis stopper for urimelig og uhensigtsmæssig behandling af ledige borgere, som er forekommet i kommunens såkaldte jobklubber. Her har ledige skulle møde 5 dage om ugen til overvåget jobsøgning på en måde, der er blevet oplevet som både meningsløs og i nogle tilfælde som en direkte forhindring for effektiv jobsøgning.