Integrationspolitik: Dialogforum for etniske minoriteter

Genåbning af den gamle tribune på Stadion

Hvordan kan livet blive bedre i Gladsaxe med en indvandrer/flygtninge/familiesammenført baggrund.

Det gælder boligforhold, beskæftigelse og uddannelse, folkeskolen og daginstitutionerne, deltagelse, anerkendelse og repræsentation i sports – kultur og foreningsliv, skole -og daginstitutionsbestyrelser og lokalpolitik.

Der skal lys på succeshistorier i boligområder som f.eks. Mørkhøj, Høje Gladsaxe og Værebro Park omkring integration og respekt for mangfoldighed? Men også: Forhindringer på integrationsområdet?

Og kritiske spørgsmål for at komme videre!

Det nye dialogforum, der vil bestå af 10 borgere der repræsenterer forskellige etniske baggrunde og to byrådsmedlemmer, sætter selv sin dagsorden. Brug din stemme og tanker!

Du er motiveret for at deltage og har perspektiver fra en eller flere etniske minoritetsgrupper. Du er nysgerrig og interesseret i at finde løsninger. Du er over 16 år og kan deltage i møder, hvor arbejdssproget er dansk.

Hvad består din opgave i?

Tre-fire temamøder om året. F.eks. om medborgerskab, unge uden uddannelse eller social kontrol. Stille spørgsmål og forslag til Gladsaxe Kommune. At være del af dialogforummet foreløbig frem til foråret 2024.

Udfyld motivationsskemaet, som du finder på gladsaxe.dk/dialogforum eller på et af Gladsaxes biblioteker. Aflever det senest 12. februar 2023 – enten digitalt eller fysisk på biblioteket.

Kom til Informationsmøde om Dialogforum for etniske minoriteter. Oplæg fra Mino Danmark, som arbejder for etniske minoriteters indflydelse og deltagelse.

Torsdag den 9. februar, kl. 17 – 19. Drop in på Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus, telefonvej 8

Michael Dorph Jensen, Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget