Hjemmehjælp i Gladsaxe undersøges af Ankestyrelsen

Flere kommuner har skåret i svækkede ældres hjemmehjælp uden at have lavet en individuel vurdering. Gladsaxe er en af 12 kommuner der bliver undersøgt af Ankestyrelsen – men der er ikke noget at komme efter i Gladsaxe, mener udvalgsformand

Hjemmehjælp i Gladsaxe undersøges af Ankestyrelsen

Ankestyrelsen undersøger i øjeblikket 12 kommuners hjemmehjælp. Foto: Peter Kenworthy.

Ældre Sagen skrev i 2021 til Ankestyrelsen, at man mente at der var tale om ”ulovlig forvaltning, hvis reduktion af den tidligere bevilgede hjælp sker uden, at der foretages en fornyet konkret og individuel vurdering af den enkelte ældres samlede behov for hjælp og støtte i hverdagen”.

”Når en borger er visiteret til en bestemt type og omfang af hjemmehjælp, så er den visitation foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering af det samlede behov for hjælp”, tilføjede Ældre Sagen.

På baggrund af Ældre Sagens henvendelser bad Ankestyrelsen 12 kommuner om en udtalelse – en af dem er Gladsaxe Kommune.

Pligt til at levere ydelser

Ankestyrelsen undersøger hvornår kommunerne kan justere i hjælpen, og hvordan justeringerne så skal ske, skriver Ankestyrelsen på sin hjemmeside.

Og Ankestyrelsen har nu afsluttet første fase undersøgelsen, som omfatter de 12 kommuners praksis i forhold til midlertidig reducering af bevilget personlig og praktisk hjælp efter serviceloven på grund af personalemangel.

I en udtalelse sendt til samtlige kommunalbestyrelser og KL, konkluderer Ankestyrelsen at borgerens retskrav på at modtage ydelsen medfører, at kommunen har en pligt til at sørge for, at det er muligt at levere ydelsen. Men også at der kan være situationer med forbigående leveringshindringer, hvor kommunen kan have et behov for at justere eller ændre i den bevilgede hjælp.

Ældre Sagen siger at man er tilfredse med at Ankestyrelsen forholder sig til problemstillingen.

– Det var præcist det, vi efterlyste i 2022 – at der træffes konkrete og individuelle afgørelser overfor modtagere af hjemmehjælp, udtaler Dorthe Bjerremand Erichsen, der er jurist i Ældre Sagen.

Ankestyrelsen vil i anden fase af undersøgelsen foretage en vurdering af lovligheden af hver enkelt kommunes tiltag i forhold til reducering af den bevilgede hjælp, og de 12 kommuner vil modtage et særskilt svar.

Midlertidige ændringer

Gladsaxe Bladet har spurgt formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Kristine Henriksen (A), om Gladsaxe Kommune har handlet ulovligt, ved eventuelt at reducere eller fjerne en bevilget hjælp, uden at der er foretaget en ny konkret og individuel vurdering af den enkelte ældres samlede behov for hjælp og støtte i hverdagen.

– Ankestyrelsen skriver netop i sit brev til kommunerne, at der kan være situationer med forbigående leveringshindringer, hvor kommunen kan have et behov for at justere eller ændre i den bevilgede hjælp. Derfor vurderer vi fortsat, at det var fuldt lovligt, da vi iværksatte vores nødberedskab i hjemmeplejen under corona-pandemien, fordi den akutte mangel på medarbejdere var undgåelig og skyldtes udefrakommende omstændigheder, siger Kristine Henriksen.

Hjælpen blev nemlig kun ændret midlertidigt og med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, sådan som loven foreskriver, i tæt dialog med den enkelte borger og pårørende, tilføjer hun.

’Gør hvad vi kan’

Men hvordan vil Gladsaxe Kommune så ”sørge for, at det er muligt at levere ydelsen”, som Ankestyrelsen skriver i et brev til kommunerne at de har pligt til?

Kristine Henriksen pointerer at man generelt på ældreområdet oplever en mangel på medarbejdere, hvilket er en udfordring som kommunerne ikke kan løse alene.

– Men vi gør, hvad vi kan. Senest har vi i byrådet afsat otte millioner kroner til målrettet rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til velfærdsområderne. På ældreområdet har vi blandt andet rekrutteret andre faggrupper til at løse nogle af opgaverne, så vores sundhedsfaglige medarbejdere kan koncentrere sig om det sundhedsfaglige arbejde, fortæller Kristine Henriksen.

– Samtidig prøver vi så vidt muligt at imødekomme vores ansatte og faste vikarers behov for fleksible arbejdsforhold. På den måde håber vi på at kunne tiltrække nye medarbejdere og fastholde de medarbejdere, vi har. Og jeg kan godt garantere for, at vores dygtige medarbejdere knokler hver eneste dag, for at vores borgere får al den hjælp de har krav på, tilføjer udvalgsformanden.

Færre får hjemmehjælp

En VIVE-rapport om ”Hjælp til svage ældre” fra 2019 beskriver at færre får hjemmehjælp, især til rengøring, og at dem, der får hjemmehjælp, får færre timer. I 2007 angav 43 procent af svage ældre, at de modtog hjemmehjælp til praktiske opgaver mod kun 25 procent i 2017.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har antallet af modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig i Gladsaxe Kommune været støt faldende mellem 2014 og 2021. Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal viser samtidig at Gladsaxe Kommune har landets sjettehøjeste udgifter til ældre per 67+-årig.