Godkendte regional rammeaftale: Skal mere fokus på psykiske lidelser

Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendt af byrådet

Godkendte regional rammeaftale: Skal mere fokus på psykiske lidelser

Der er over 20.000 indlagte patienter i voksenpsykiatrien og omkring to tusinde indlagte børn og unge under 19 år, mens over 100.000 patienter har haft ambulante besøg. Foto: Peter Kenworthy.

Kommunerne i Region Hovedstaden indgår hvert andet år en fælles rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet, der gælder for børn, unge og voksne med særlige behov. Aftalen skal blandt andet sikre den faglige udvikling af de højt specialiserede tilbud, samt sikre af børn og unge med særlige behov får adgang til de rette tilbud.

Den mentale sundhed i Danmark er faldende, og især mange børn og unge har dårlig mental sundhed. Og i rammeaftalen for 2023-24, som byrådet 23. november godkendte i enighed, er et af de overordnede fokusområder kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

”Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.”, kan man læse i rammeaftalen.

”Der er fx behov for indsatser, når borger står i en akut opstået situation, hvor der er behov for forebyggende og/eller akut støtte i kommunalt og/eller regionalt regi”, kan man læse i et bilag til rammeaftalen.

I Gladsaxe Kommune er Sofieskolen, Nybrogård, Kellersvej 6, Skovdiget, Cathrinegården, Kellersvej 9-19, BAS og Tornehøjgård omfattet af rammeaftalen.

Utilfredsstillende indsats

I en rapport fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen fra januar, skriver man at den indsats der i dag tilbydes dem med psykiske lidelser, er ”præget af manglende sammenhæng, utilstrækkelig kvalitet og mangelfulde indsatser”, af for mange børn og deres familier ”lades i stikken”, samt at sygdomsområdet skal ”prioriteres de næste mange år”.

En af hovedudfordringerne i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser er, ifølge rapporten, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på at tilbyde forebyggende tilbud.