Fremtidens kvarter: HG skal inspirere deltagere i idékonkurrence

Høje Gladsaxe er med i Landsbyggefondens ’Neighbourhoods for Generations’ – en idékonkurrence der skal komme med løsningsforslag til de store demografiske udfordringer

Fremtidens kvarter: HG skal inspirere deltagere i idékonkurrence

Høje Gladsaxe er en af to caseområder i konkurrencen. Foto: Peter Kenworthy.