For lidt vind og sol

Få kommuner sørger for langt det meste udbygning af vedvarende energi. Gladsaxe bidrog ikke nye MW i 2022, siger brancheorganisation

For lidt vind og sol

Foto: Peter Kenworthy.

Udbygningen af vedvarende energi i 2022 er sket i en lille række kommuner, kan man læse i brancheorganisationen Green Power Denmarks årlige klimabarometer. 60 procent af de nye solceller og vindmøller, der blev stillet op sidste år, står i Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Faxe – og kun i syv kommuner blev der stillet nye vindmøller op.

Ud for Gladsaxe står der en række nuller, ud for hvor mange MW sol og vind der er opført i 2022, mens alle Gladsaxes nabokommuner undtagen Herlev har opført nogle få MW sol og vind i 2022 – ikke mindst København.

Flere skal med

Men flere kommuner er nødt til at komme med, hvis vi skal nå vores klimamål, pointerer Green Power Denmark.

– Flere kommuner skal tage lige så stort ansvar for den grønne omstilling som de bedste, og processen i forhold til at opstille vindmøller og solceller skal være mere effektiv. I øjeblikket går det simpelthen for langsomt i forhold til at indfri vores klimamål og vriste os fri af afhængigheden af naturgas, siger afdelingschef i Green Power Denmark, Jacob Klivager Vestergaard.

– Det går alt for langsomt med at finde plads til vindmøller på land. Det var meget beskedent, hvad der blev opført sidste år, og i år kommer det også til at gå alt for langsomt. Det er voldsomt ærgerligt, da vindmøller på land er billig teknologi, som hurtigt kan øge vores produktion af vedvarende energi, tilføjer han.

Global opvarmning stiger

Den globale opvarmning fortsætter nemlig med at stige, og vi er på vej ud over de 1,5 grader, som verdens lande har skrevet under på at vi helst skal holde os under med Parisaftalen.

Globale drivhusgasudledninger skal toppe senest i 2025 og reduceres med 43 procent i 2030, for at nå i mål med en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader i 2100, skriver DMI i en pressemeddelelse, i forbindelse med udgivelsen af FN’s klimapanels sjette hovedrapport.

I FN´s klimapanels sjette hovedrapport pointerer FN’s klimapanel IPCC blandt andet at vind og solkraft bliver mere og mere omkostningseffektiv. Ifølge tidligere rapporter fra IPCC er vind- og solenergi vigtigt for både kortsigtede og langsigtede reduktioner af drivhusgasemissioner.