Flere pesticidrester i drikkevandsboringer

I Gladsaxe er der fundet pesticidrester i de fleste af de aktive drikkevandsboringer, viser en ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening. Vandet i hanerne overholder dog krav til rent drikkevand, siger vandchef

Novafos sørger for at drikkevandet overholder de krav der er til sundt og rent drikkevand, fortæller vand- og spildevandsselskabet. Foto: Peter Kenworthy.

Novafos sørger for at drikkevandet overholder de krav der er til sundt og rent drikkevand, fortæller vand- og spildevandsselskabet. Foto: Peter Kenworthy.

Fortidens synder finder til stadighed vej til vores grundvand. I årets første 8½ måned er der således fundet pesticidrester i 55,3 procent af de 1431 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark, og i 13,5 procent af prøverne er grænseværdien for drikke- og grundvand overskredet. De tilsvarende tal fra 2016 var 25 procent analyser med pesticidrester og 2,9 procent over grænseværdien.

Det viser en opgørelse som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Ifølge opgørelsen er der fundet pesticidrester i hele 88 procent af de aktive drikkevandsboringer, der er blevet undersøgt i Gladsaxe Kommune de seneste fem år. Vandværkerne har undersøgt 17 aktive drikkevandsboringer i kommunen, og der er fundet pesticidrester i 15 boringer – heraf fire over grænseværdien.

Ikke grund til bekymring

Men der er forskel mellem det vand der er i boringerne, og det vand der kommer ud gennem hanerne, der er blevet renset på vandværker af alt fra coplatorer til kulfiltre.

– Vi er opmærksomme på de potentielle risici der er, og vi har en ret intensiv monitering af vores drikkevand. Vi sørger for at drikkevandet overholder de krav der er til sundt og rent drikkevand – også i Gladsaxe, fortæller vandchef hos vand- og spildevandsselskabet Novafos, Bo Lindhardt.

– Vandkvaliteten er konstant og stabil, og vi ser ikke – på nuværende tidspunkt, med det vi måler – nogen grund til at være bekymret for drikkevandet i Gladsaxe, tilføjer han.

Han tilføjer at man regner med at den nuværende tendens vil vare i flere årtier, da vandet er lang tid om at sive ned.