Døgntilbud for autister får ophævet påbud

Der er ikke længere problemer af betydning for patientsikkerheden på Sofieskolen/Sofiebo, vurderer styrelse

Døgntilbud for autister får ophævet påbud

Foto: Peter Kenworthy

Tidligere på året havde Styrelsen for Patientsikkerhed givet Sofieskolen/Sofiebo et påbud om at behandlingsstedet skulle opfylde en række fastsatte krav, og vurderet ”at der på Sofieskolen er større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

I en tilsynsrapport, der blev offentliggjort den 6. februar, beskrev Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet at en instruks for patienternes behov og medicinhåndtering for behandling, samt journalføringen, var mangelfuld.

I en ny tilsynsrapport, offentliggjort 29. marts, har Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsynsbesøg den 21. marts, nu vurderet, at der på Sofieskolen/Sofiebo ingen problemer af betydning for patientsikkerheden er længere.

”Vi konstaterede, at Sofieskolen/ Sofiebo havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden”, tilføjes det i rapporten.

Overholder instrukser fremadrettet

Rikke Linck, der er viceforstander og afdelingsleder for Sofieskolens døgnafdeling, Sofiebo, fortæller til Gladsaxe Bladet, at man er utrolig lettede og stolte over, at det lykkedes at komme i mål på så kort tid.

– Vi har udarbejdet en handleplan, hvor vi har implementeret et sundhedsmodul fra vores journalsystem, så vi kan sikre en systematisk journalisering af de 12 sygeplejefaglige problemområder samt ansat en sygeplejerske, der begynder den 1. juni for at sikre, at vi også fremadrettet overholder alle Styrelsens instrukser for patientsikkerhed og medicinhåndtering. Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der i de 6 uger, der gik fra påbuddet kom til det næste tilsynsbesøg, arbejdede intensivt med at udarbejde instrukser og journalføring, tilføjer hun.

Sofieskolen er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Skolen er en specialinstitution for børn og unge, der har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser, og består af en døgnafdeling – Sofiebo – et døgntilbud, en børnehave, en specialskole og et fritidstilbud.