Budgetforliget og lukning af skolekantinerne

Demokratisk problem i Folketinget

Det er vigtigt og helt nødvendigt at der i årets budgetforlig blev afsat væsentlig flere ressourcer til specialundervisning og andre tilbud til sårbare børn. Vi håber at dette, sammen med en omlægning hvor medarbejdere fra familieafdelingen og PPR kommer ud på skolerne, tæt på børnene, vil sikre at børnene nu hurtigere vil få den nødvendige hjælp. Det har vi arbejdet for i mange år, og det er den mest afgørende grund til, at Enhedslisten er med i budgetforliget.