Borgmestre vil sænke fartgrænsen: – Det vil få stor betydning

12 borgmestre vil minimere trafikstøjen i boligområder tæt på trafik og står bag et brev til en række ministre med håb om dialog. En af initiativtagerne er Trine Græse

Trine Græse og 11 andre borgmestre vil i dialog med flere ministre for at få nedsat hastigheden på motorvejene i tætbebyggede områder. Foto: Thomas Arnbo

Foto: Thomas Arnbo

Trafikstøj: I denne uge sendte borgmestrene fra 12 kommuner sammen med Region Hovedstaden et brev til fem ministre på Christiansborg.

Det drejer sig om transportministeren, sundhedsministeren, miljøministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren samt ministeren for landdistrikter.

Formålet med brevet er i første omgang at gå i dialog med ministrene og sætte fokus på det, som borgmestrene kalder “de positive effekter ved at bekæmpe de stærkt stigende udfordringer med trafikstøj i omegnskommunerne i hovedstaden”. Det skal ifølge borgmestre ske ved at sænke hastigheden på motorvejen og det omkringliggende vejnet, lyder det i en pressemeddelelse.

En af initiativtageren bag brevet er borgmester i Gladsaxe Kommune Trine Græse (A). Hun mener, at trafik og støj i dag har nået et niveau, som er langt over “tålegrænsen”.

– Vi har i flere år prøvet at få folketinget og regeringen til at tage støjproblemer i vores område alvorligt og gøre noget for at løse det, indleder Trine Græse.

Konkret lægger borgmestrene op til at sænke hastigheden på motorvejen i hovedstadsområdet til maksimalt 80 kilometer i timen, samtidig med at hastigheden på de omkringliggende veje sænkes til 50 kilometer i timen.

Borgmestrene i de 12 kommuner, der er en del af samarbejdet Silent City, har sat Ingeniørvirksomheden MOE til at regne på effekterne af en lavere fartgrænse, og ifølge Trine Græse er resultatet tydeligt.

– Det viser, at det faktisk vil få stor betydning for rigtig mange af de borgere, som bor ved motorvejene. Nu har vi sort på hvidt, at det faktisk vil have en stor betydning, og det er noget (at sænke fartgrænsen, red.), som man kan gøre her og nu, siger hun.

Nu har vi sort på hvidt, at det faktisk vil have en stor betydning, og det er noget (at sænke fartgrænsen, red.), som man kan gøre her og nu, fastslår Trine Græse. Pressefoto

Vil lægge pres på

Ifølge MOE vil en sænkelse af fartgrænsen mindske antallet af støjbelastede boliger med knap 27.000, ligesom der angiveligt vil ske reduktion i CO2-udledningen på mellem tre og fire procent.

De omkring 27.000 boliger svarer ifølge virksomheden til hver fjerde støjbelastede bolig i hovedstadens omegnskommuner, der er udsat for en støjbelastning over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Derudover vil der for stærkt støjbelastede boliger med en belastning på over 68 dB være tale om næsten en halvering, lyder det i analysen.

– Beregningerne og rapporten kan vi nu bruge til at lægge pres på folketingspolitikerne, og derfor har vi sendt brevet til fem ministre. De skal vide, hvor stor betydning det vil have, hvis man sænker hastigheden, siger Trine Græse.

Hvad håber I konkret at få ud af jeres brev til ministrene?

-Vi håber, de siger, at det bliver vi nødt til at gøre, fordi det vil hjælpe så mange borgere, som vi har dokumenteret. Vi håber også, at det ikke kun er vores område men hele landet, hvor der går motorveje gennem tætbebyggede boligområder, at man sætter hastigheden til for eksempel 80 kilometer i timen, for det gør en forskel, argumenterer borgmesteren.

Hvad betyder det, at I er 12 kommuner, som står sammen om udmeldingen?

– Det betyder dels, at vi kan dele omkostningerne til rapporten, men derudover betyder det, at vi kan lægge et større pres, fordi vi er flere og taler på vegne af alle vores borgere, understreger Trine Græse.

Hvad mener du?

Står det til de 12 borgmestre, skal fartgrænsen sænkes på motorvejen. Hvad mener du om forslaget? Deltag i debatten på vores Facebook-side.

Kan drikke kaffe i haven

Borgmesteren fra Gladsaxe Kommune forklarer, at arbejdet med at løse støjproblemerne kører i flere forskellige tempi.

– Der er nogle ting, som tager længere tid at få lavet. For eksempel mener jeg, at en overdækning er den eneste rigtige løsning, når det kommer til motorveje i tætbebyggede områder, pointerer borgmesteren.

Det vil dog være et større og dyrere projekt, og derfor arbejder Trine Græse og borgmestrene i de 11 andre kommuner nu for at finde andre løsninger på den korte bane.

– Det, vi kan gøre lige nu og her, er at nedsætte hastigheden, for det har mærkbar virkning. Vi ved, at vi kan høre, støjen går ned, når myldretiden indtræffer, og bilerne ikke kører den tilladte hastighed. Pludselig kan man sidde ude i haven og drikke kaffe, siger hun og fortsætter:

– Problemet bliver ikke løst, men det er bliver bedre. Vi har fremført mange gange at få sat hastigheden ned, men vi har tidligere fået nej, fordi det ville koste flere minutter for bilisterne og tid er penge, ligesom man har peget på, at det ikke ville have stor nok virkning for dem, der bor i området. Det mener vi dog nu, at der er.

Udover Gladsaxe Kommune tæller kommunerne Albertslund, Brøndby, Gentofte, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lyngby-Taarbæk, Solrød og Vallensbæk. Derudover er Region Hovedstaden som nævnt også afsender på brevet til ministrene.