Blandet budgetpræcision

Der er stor forskel på kommunernes budgetpræcision på anlægsområdet – i Gladsaxe var den i 2016-2021 mindre end i mange andre kommuner

Blandet budgetpræcision

Foto: Peter Kenworthy.

I de senere år (undtagen corona-året 2020) har kommunerne samlet set overholdt anlægsbudgettet. Der er dog markante forskelle i, hvor gode kommunerne er til at ramme deres budgetter på anlægsområdet, men ikke nogen klar tendens til, at det er de samme kommuner, der år efter år har svært ved at ramme anlægsbudgettet, kan man læse i et nyt notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

I Gladsaxe Kommune var den gennemsnitlige procentuelle budgetafvigelse i 2016-2021 (eksklusive 2020 hvor regeringen suspenderede anlægsrammen på grund af covid-19) 33, mod en gennemsnitlig procentuel afvigelse på 31 i 2011-2015. I nabokommunerne ligger tallet for 2016-2021 mellem 9 og 24, mens det for alle landets kommuner ligger mellem 5 og 88.

Der kan, ifølge VIVE, være flere grunde til at kommunerne kan have svært ved at ramme budgettet på anlægsområdet. Herunder at den statslige styring af kommunernes økonomi generelt understøtter et etårigt styringsperspektiv, mens anlægsprojekters tidsperspektiv typisk er flerårigt, uforudsigelighed på anlægsområdet, samt kommunernes interne styringspraksis på området.