Bekymring om drikkevandsbeskyttelse

I Gladsaxe vurderer kommunen dog ikke at nogle af de boringsnære beskyttelsesområder kræver beskyttelse. I andre kommuner ser det helt anderledes ud

Bekymring om drikkevandsbeskyttelse

Vandboring på Bagsværd Vandværk. Arkivfoto: Kaj Bonne.

De danske kommuner fik i 2019 til opgave at sikre lokale, frivillige aftaler om at beskytte de sårbare drikkevandsboringer mod pesticider inden udgangen af 2022. Samlet set er kommunerne dog kun kommet i mål med at beskytte 6 procent af de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, der er vurderet til at have et beskyttelsesbehov, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

I en opgørelse over statussen på de boringsnære beskyttelsesområder ved årsskiftet, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet, kan man læse at Gladsaxe Kommune i alt har skullet gennemgå 4 boringsnære beskyttelsesområder, og at kommunen har vurderet at ingen af dem kræver beskyttelse.

I to af Gladsaxes nabokommuner har man dog vurderet, at der i alt er 7 boringsnære beskyttelsesområder der kræver beskyttelse. Og i en enkelt dansk kommune har man vurderet at over 100 boringsnære beskyttelsesområder har brug for beskyttelse.

Skal ske noget hurtigt

Formand for Kommunernes Landsforenings Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, udtaler at KL længe har udtrykt bekymring for, at man ikke ville nå i mål, fordi viljen ifølge hende ikke var der fra alle parter.

– Det må vi konstatere har været berettiget. Nu er det afgørende, at Folketinget hurtigst muligt finder ud af, hvordan vi kommer videre. I kommunerne er vi selvfølgelig klar til at bidrage konstruktivt, men det er også vigtigt, at lodsejerne og vandværkerne bliver forpligtet på den fælles opgave, siger Birgit S. Hansen.

I en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 fra 2019 kan man læse, at kommunerne pålægges at vurdere alle boringsnære beskyttelsesområder på landbrugsjord, og på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, frem til og med 2022.

I Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning fra 2019, står der også at ”kommunalbestyrelsen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider”.

Boringsnære beskyttelsesområder defineres som ”fagligt og administrativt udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, som bruges til drikkevand”, i en i en vejledning om boringsnære beskyttelsesområder fra 2020.