Asbest på Kellersvej skal saneres

Byrådet gav 11 millioner til asbestsanering og etablering af tag af tagpap

Overtrædelse af asbestregler

Foto: Adobe Stock.

I forbindelse med et genudbud for bygning 8 på Kellersvej blev det konstateret, at asbestpladerne i bygningens tag er gennemboret, og at der er asbestfibre i bygningens tagrum, hvilket udgør en sundhedsmæssig risiko.

Gladsaxe Byråd besluttede 22. marts at give tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 11,1 millioner kroner i 2023 til asbestsanering og etablering af tag af tagpap, finansieret af kommunens kasse og efterfølgende over tilbuddets takster.

I bygning 8 skal der etableres 11 botræningspladser der er målrettet borgere over 30 år med udviklingshæmning samt unge, som ikke passer ind i det ungemiljø som Ungehuset tilbyder. Bygningen indeholder desuden et dagtilbud.

Asbest er dødsensfarligt

På Arbejdstilsynets hjemmeside skriver man at indånding af asbestfibre kan give anledning til den kroniske lungesygdom asbestose, lungekræft, lungehindekræft og fortykkelse af lungehinden. Fagbladet 3F pointerede for nyligt at der hvert år dør 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser asbestrelateret kræft sig først 30-60 år efter, man har været udsat for det, og rammer primært dem, der har arbejdet med det. Det er kun, når fibrene frigives at de udgør en kræftrisiko.

Et bredt flertal i Folketinget blev sidste år enige om at der skal øget tilsyn med asbestarbejde, samt om at indføre en ordning, hvor virksomheder fremover skal have en autorisation for at kunne udføre det. I januar 2022 blev grænseværdien for asbest i Danmark sat markant ned.

Siden 1986 har det været forbudt at anvende asbest i Danmark.