Ændrer praksis efter strid om misbrugsbehandling

Gladsaxe Kommune vil fremover betale for misbrugsbehandling efter sundhedsloven i de tilfælde, hvor behandlingen er startet i borgerens tidligere bopælskommune, siger Ankestyrelsen

Foto: Adobe Stock.

Foto: Adobe Stock.