Vil du være med i Folkeoplysningsudvalget?

Kommunalbestyrelsen skal til at udpege 12 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget