Vedtaget: Vil ’spærre borgere inde’ for at få fart på fjernvarmen

Villaveje bliver nu afspærret i dagtimerne, så nedgravningen af fjernvarmerør kan ske hurtigere

Vedtaget: Vil ’spærre borgere inde’ for at få fart på fjernvarmen

7,5 time om dagen i 4-6 uger. Så længe skal Gentofte-borgere berede sig på at få spærret deres veje i fremtiden, når fjernvarmeudrulningen når til deres adresse.

Det er netop politisk besluttet af en enig kommunalbestyrelse, at mindre veje fremover skal afspærres i dagtimerne fra 8-15.30 for at få det enorme fjernvarme-arbejde til at skride hurtigere fremad.

Med den løsning kan den sidste grundejer i Gentofte, der får fjernvarme, få det 4,5 måned tidligere end ellers.

Og det er tidsgevinsten, der har fået politikerne til at træffe en beslutning, som de godt selv ved kan skabe en hel række besværligheder.

“Folk får svært ved at komme ud, og leverandører får svært ved at komme ind. Det kan blive meget bøvlet, så der skal være virkelig god kommunikation og information til borgerne,” sagde borgmester Michael Fenger (K) på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften.

Søren Heisel (S) lagde vægt på den enorme efterspørgsel på et højere tempo blandt borgerne.

“Vi har alle 19 politikere fået mails fra borgere, der spørger, hvorfor der skal gå så lang tid, før de kan få fjernvarme. En af de bedste metoder til at fremskynde det er at give håndværkerne fred og ro. Det er en lavthængende frugt,” sagde han.

SF’s Helene Brochmann stemte også for, selvom hun i Økonomiudvalget havde undladt at stemme. Hun ser nogle farer ved at afspærre vejene.

“Jeg kan godt have nogle bekymringer for, hvor store gener det vil medføre for borgerne, som bliver spærret inde i et antal uger. Det kan blive meget besværligt for folk, der skal have eksempelvis sygetransport i dagtimerne. Men det overordnede formål er jeg selvfølgelig enig i,” sagde hun.

Også i forhold til besøg af hjemmehjælp kan der komme problemer, som blandt andet skal løses ved god koordinering og ved, at afspærringerne skal være i et let materiale, der kan flyttes ved akut behov.

Kristine Kryger (R) betonede, at der nok altid vil være nogle omkostninger, når man træffer et valg.

“Det er rigtigt, at det meste grøn omstilling kommer med en pris, men jeg er glad for at vi er enige om, at det er det værd. Fjernvarme fylder meget i det radikale bagland, og det er godt, at vi nu kan presse hårdere på,” sagde hun.

Afspærringen af de mindre veje vil give op til 10 procent reduktion i den tid, det tager at anlægge fjernvarme på de veje. Det er meningen, at afspærringerne kun skal være der på de dage, hvor der graves.