Unge skal huske at trække vejret

Elever fra 8. klasse på Dyssegårdsskolen og Bakkegårdsskolen fik redskaber til at danne sig et frirum i en presset ungdom

Unge skal huske at trække vejret

Fridtjof Wessel Knaack og Luca Vazom Kjeldsen kender begge til presset om at præstere. Foto: Kathrine Albrechtsen

Foto: Kathrine Albrechtsen