Ungdomsboliger bliver højst 20 meter høje

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har lavet en ny aftale om ungdomsboliger i Gentofte Sportspark. Den betyder, at der højst må bygges i op til 20 meters højde. Nyt lokalplanforslag kommer i høring

Foto: Jeppe Lund

Planerne for nye ungdomsboliger i Gentofte Sportspark er blevet væsentligt ændret.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har lavet en ny aftale, der betyder, at de kommende boliger maksimalt må blive bygget i seks etagers og 20 meters højde. Samtidig bliver nogle af boligerne placeret et andet sted.

Ifølge aftalen, som Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre står bag, skal der blot være 125 ungdomsboliger i sportsparken og ikke 250, som der stod i det lokalplanforslag, der de seneste måneder har været i høring.

Partierne vil derudover bygge 125 yderligere ungdomsboliger kort derfra. Det bliver på adressen Ørnegårdsvej 2, der ligger mellem politistationen og Helsingørmotorvejen.

"Endvidere præciserer vi, at ved udlejning prioriteres unge uddannelsessøgende med forældre bosat i Gentofte Kommune, og at Gentofte Kommune ikke anviser boligerne til boligsociale formål, herunder flygtninge. Endelig skal der udarbejdes en specificeret redegørelse for trafik og parkeringsforhold for området ved og omkring sportsparken og ungdomsboligerne", forklarer borgmester Hans Toft (K) i en pressemeddelelse.

De fire partier udsendte pressemeddelelsen mandag morgen. Det har mandag ikke været muligt for Villabyerne at få Hans Toft til at uddybe den nye politiske aftale. Villabyerne ville gerne have spurgt Hans Toft, hvordan man er kommet frem til den nye aftale, og hvorfor Gentofte Kommune ikke sendte det nye forslag i høring til at begynde med.

Den nye politiske aftale betyder, at der kommer en ny lokalplanproces. Det vil sige, at sagen igen skal behandles i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og forslaget sendes derefter i en otte-ugers høring. Der vil i høringsperioden blive afholdt borgermøde om den nye løsning, oplyser de fire partier.

Sagen kort

Gentofte Kommune vil gerne bygge ungdomsboliger, og de undersøgte derfor mulighederne for at anlægge 200 boliger i Gentofte Sportspark. Efter råd fra boligselskabet Domea besluttede kommunen at gå videre med et projekt på 250 boliger, da det blev vurderet som mere rentabelt. Siden november har et lokalplanforslag været i offentlig høring. Ifølge forslaget kunne der bygges i op til 85 meters højde. I høringsperioden fik Gentofte Kommune mere end 600 høringssvar, hvor mange kritiserede den mulige højde på bygningen og trafikforholdene i området. Under høringsperioden besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen, at de heller ikke ønskede en bygning på op til 85 meter, men derimod kun ville tillade en bygning på omkring det halve. Bag aftalen stod Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale Venstre. Få dage efter høringsperioden udløb, og inden politikerne har fået præsenteret forvaltningens bearbejdning af høringsperioden, har de samme fire partier så lavet en ny aftale, der ændrer rammerne for ungdomsboligerne. Ifølge Gentofte Kommune var det meningen med den oprindelige plan for ungdomsboligerne, at de skulle stå klar i begyndelsen af 2018.