Tvisten om barnet i midten

I årevis har Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune været uenige om alt fra støjgrænser til åbningsdage, når det gælder Dyrehavsbakken, der ligger placeret midt i mellem de to kommuner

Foto: Signe Steffensen

Historien om Bakken ligner historien om to skilsmisseforældre, der er fatalt uenige om børneopdragelsen.På den ene side, er der Lyngby-Taarbæk Kommune, der er klar til at dispensere lidt fra de gældende regler og lokalplaner. Og på den anden side står Gentofte Kommune, der fastholder at håndhæve dem til allersidste punktum, eller ønsker at stramme dem yderligere.

Tvisten om Bakkens åbningstider og grænser for støjniveau har stået på de seneste 20 år. Det er nemlig sådan, at selve forlystelsesparken administrativt ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens parkeringspladsen og de nærmeste naboer i Skovshoved-Klampenborg grundejerforening ligger i Gentofte Kommune.

Derfor har man på den ene side Lyngby-Taarbæk Kommune, der ønsker at støtte en lokal virksomhed og på den anden Gentofte Kommune, der ønsker at hjælpe de lokale borgere, der føler sig generet af støjen fra Bakken.

I 2006 besluttede Miljøministeriet derfor, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift. Men det har ikke gjort det lettere.

Tværtimod er det mere reglen end undtagelsen, at Natur-og Miljøklagenævnet må afgøre sagen, når de to kommuner lægger arm om 'barnet i midten'.

I foråret var den gal igen. Bakken havde søgt om dispensation til at udvide sæsonen med fire dage, så de kunne lukke på en søndag (den 4.september, red.). En godkendelse, som de to kommuner ikke kunne blive enige om. I sidste ende valgte Lyngby-Taarbæk Kommune derfor at udstede tilladelsen udenom Gentofte Kommune. Formand for byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune Simon Pihl Sørensen mener, at Gentofte konsekvent er 'imod', når det gælder Bakken.

"Hvis Bakken skulle åbne til tiden, så var vi nødt til udstede en miljøgodkendelse. I forvejen har den en meget kort sæson. Nu, hvor Bakken har fået Korsbæk, har det også været på tale, ligesom Tivoli har fået lov til at holde åbent i forbindelse med eksempelvis jul og halloween. Men det mener Gentofte Kommune er helt udelukket. Det er som om, de bare konsekvent er imod," siger Simon Pihl Sørensen.

Han undrer sig over, at kommunen ikke bare kan dispensere for de fire dage. Naturstyrelse havde ingen indvendinger, så i følge Simon Pihl Sørensen handler det ikke om hensynet til dyr og natur.

I Gentofte Kommune er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Lisbeth Winther (K), ikke enig i, at Gentofte er 'imod'.

"Vi er ikke imod Bakken, men ønsker, at der også tages hensyn til naboerne i området. Bakken ligger i et villakvarter og støjer allerede i dag ud over de vejledende støjgrænser. Derfor ser Gentofte Kommune det som sin klare opgave at sikre, at støjen bringes ned. Der er planlagt et møde efter sommerferien, hvor de to kommuner skal finde en fælles løsning på støjproblemerne", siger hun.

Efter Lyngby-Taarbæks egenrådige dispensation klagede Gentofte Kommune til Natur- og Miljøklagenævnet. Både over forlængelsen af sæsonen, der er en dispensation fra den eksisterende lokalplan, men også over Lyngby-Taarbæks enegang i spørgsmålet om en miljøgodkendelse. Klagen blev sendt til Natur- og Miljøklagenævnet den 19. april.

Og siden blev der stille.