Trængsel ved håndvasken

En af de hyppigst forekommende smitteveje ved sygehusinfektioner er personalets hænder. Derfor sætter Amtssygehuset i Gentofte massivt ind for at forbedre håndhygiejnen

Amtssygehuset i Gentofte har sat fokus på hygiejnen hos de ansatte. Det betyder at armbåndsure, fingerringe og hænder, der ikke er rene, gerne skulle være fortid blandt de ansatte i uniform.

Det håber vicedirektør Torben Laurén i hvert fald, for det er ofte med til at bære smitte rundt fra patient til patient.

Infektioner er et stort problem for de danske sygehuse. Hele ni procent af alle indlæggelser ender med en sygehusinfektion, og den mest almindelige smittekilde er personalets hænder.

Københavns Amt har et ønske om at reducere hospitalsinfektionerne markant og kører derfor nu en massiv kampagne for at forbedre personalets håndhygiejne.

"Det er alfa og omega, at personalet holder en høj standard på håndhygiejnen. Resultatet af vellykkede operationer kan blive forringet, hvis der opstår infektion. Men det kan også gå ud over personalet, der i værste fald selv kan få en infektion", fortæller Torben Laurén.

Ifølge hygiejnesygeplejerske Susanne Aagaard er det som regel ikke manglende vilje hos personalet, der er skyld i dårlig håndhygiejne, men derimod ofte travlhed, glemsomhed eller pludselige afbrydelser.

"Mange ansatte i hospitalsvæsenet udfører håndhygiejne 20-25 gange om dagen, men glemmer de det bare en enkelt gang mellem berøring af to patienter, kan det være fatalt", siger Susanne Aagaard.

At forbedre håndhygiejnen handler både om at gøre det praktisk nemt at vaske og desinficere sine hænder og om at gøre god håndhygiejne til en kultur. Det praktiske har sygehuset i gennem længere tid arbejdet på at forbedre ved, at der er kommet mange flere spritdispensere op på sygehuset.

"De kulturelle ændringer er derimod lidt sværere, men det handler om at ændre adfærd og vaner og skabe en kultur, hvor man godt tør sige til sine kolleger, at de skal tage ringene af eller huske at desinficere hænderne", siger Susanne Aagaard og tilføjer, at hun godt forstår, at det for nogle kan være lidt svært at rette på en kollega – især, hvis de er fra en anden faggruppe.

"Håndhygiejne bliver anset som en meget personlig ting, men vi er bare nødt til at nedbryde tabuerne omkring det. Og heldigvis ser jeg også hele tiden ændringer i den rigtige retning", afslutter hun.