Teisen tager en tørn til

Der er valg til Seniorrådet i Gentofte den 17. november samtidig med valget til Kommunalbestyrelsen. Rådets formand siden 1999, Frederik Teisen, har mod på mere. Han fremhæver især rådets kontrolfunktion

Foto: Jesper Bjørn Larsen

Når de ældre borgere i Gentofte går til stemmeurnerne tirsdag den 17. november for at vælge 19 politikere til Kommunalbestyrelsen, skal de samtidig sammensætte et nyt seniorråd på ni medlemmer.

Rådets nuværende formand, Frederik Teisen, tillader sig i al ydmyghed atter at bede om det aldersstegne folks gunst..

"På en måde er det fuldstændig oprørende. Det er vel omtrent det eneste sted, man kan stille op i så høj en alder. Nu er der ingen, der siger, at jeg får lov at fortsætte som formand. Det vil selvfølgelig være en vanvittig skuffelse, hvis jeg ikke bliver genvalgt… men det er jo kun i velordnede stater som Nordkorea, man kan være sikker på den slags", smiler den 80-årige mand, der siden 1999 har stået ved roret i Seniorrådet. Venlige mod ældre

Hvis nogen skulle formaste sig til at kalde Seniorrådet for en snakkeklub uden reel indflydelse, så får de svar på tiltale fra FrederikTeisen.

"Seniorrådet gør i høj grad gavn. Vi er en kontrolinstans, der holder øje med, hvad Kommunalbestyrelsen og forvaltningen render og foretager sig. Men det er klart, at opgaven er taknemlig i Gentofte. Herude falder de jo gerne over både egne og andres ben for at være gode ved de ældre", siger Frederik Teisen.

Seniorrådet arbejder typisk med mange små sager fra hverdagen. Hvis Rådets medlemmer bliver gjort opmærksomme på en uhensigtsmæssighed, der rammer ældre i kommunen, tager de fat i forvaltningen.

"Vores opgave er med diskretion at henlede forvaltningens opmærksomhed på eventuelle problemer. Og der bliver lyttet til os. Vi har et nærmest rørende samarbejde med forvaltningen", siger Seniorrådets formand. God at have i baghånden

Frederik Teisen er sikker på, at der er behov for et aktivt seniorråd i Gentofte. Også selv om der sjældent er brug for at slå i bordet.

"Man spurgte jo også englænderne op til 1. verdenskrig, hvorfor de opbyggede så stor en flåde. Hvad skulle de dog bruge den til? Og her lød svaret: 'den er rar at have, hvis nogen skulle komme på onde tanker'", smiler manden, der altså er frisk på endnu en tørn.

Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune, der er fyldt 60 år senest den 17. november 2009, er stemmeberettigede og valgbare til Seniorrådet.

Rådet består af ni medlemmer, der vælges ved direkte valg. Samtidig vælges op til ni stedfortrædere. Ved seneste valg i 2005 var der 16 kandidater i alt. Rådet vælger sin formand på det første møde efter valget.