Stort underskud er blevet større på plejehjem

Det selvejende plejehjem Adelaide har forværret sit store underskud i år, men prognoserne ser gode ud, mener socialdirektør i Gentofte Kommune, der har fået tættere indsigt i økonomien

Stort underskud er blevet større på plejehjem
<p>De økonomiske udfordringer på det selvejende plejehjem Adelaide er fortsat i 2022. Sidste år overskred man sit budget med over 50 procent, og mens der ved årsskiftet var et merforbrug på 8,4 millioner kroner er det her godt et halv år senere steget med yderligere 5,0 mio. kr., så det i alt udgør ca. 13,4 millioner kroner.</p>