Stor trafikåre skal gøres grønnere for 14 millioner

Kommunalbestyrelsen vil lave en idékonkurrence, hvor mindst tre hold af arkitekter og ingeniører skal give deres bud på fremtidens Bernstorffsvej. Mere grønt og lavere fart er blandt ønskerne

Stor trafikåre skal gøres grønnere for 14 millioner

Bernstorffsvej skal gøres grønnere - fra Femvejen og sydpå. Foto: Hans Henrik Tholstrup

Grøn, grønnere grønnest. Den knap fire kilometer lange og snorlige strækning fra Bernstorffstunnelen og til Femvejen står over for en ’make-over’. Der skal nye farver på det asfaltgrå lærred, og paletten er fyldt med nuancer af grøn.

Både helt konkret i form af flere træer, buske, planter, men nok også i overført betydning, hvor lavere fart og bedre regnvandsopsamling giver en klimagevinst.

Det er i hvert fald forhåbningen hos kommunalbestyrelsen, der har besluttet at udskrive en idékonkurrence for fremtidens Bernstorffsvej.

I den skal mindst tre indbudte, rådgivende teams designe deres forslag, der skal se på ’mulighederne for at begrønne Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse’.

Det er planen at gennemføre en prækvalifikation i foråret 2023 og indbyde af et antal rådgivere til at udarbejde et idéforslag for et fast honorar. Idéerne vil blive fremlagt for politikerne i efteråret.

I alt har man fundet 14 millioner kroner over de kommende tre år, som kan bruges på idékonkurrencen og udførsel af den vindende idé til trafiksanering og begrønning af vejforløbet.

Sammen med beslutningen om Bernstorffsvej blev det også vedtaget at bevilge seks millioner kroner til 12 andre begrønningsprojekter.