Skat kom på uanmeldt besøg

Razzia viste, at sort arbejde fortsat florerer i restauranter og pizzeriaer. Også mange i byggebranchen har rod i papirerne

Skattecenter Nærum gennemførte i perioden 17. november-9. december kontrolaktioner på byggepladser, pizzeriaer og restauranter i Nordsjælland.

Kontrolbesøgene foregik i tæt samarbejde med politiet, Arbejdsdirektoratet og kommunerne i Skattecentrets område.

Ved kontrolaktionerne fik 14 restauranter og pizzeriaer samt 11 byggepladser uanmeldt besøg.

I restauranterne og pizzeriaerne blev der truffet 40 ansatte. Af disse 40 personer angav de fem personer at have første arbejdsdag, én person fik udbetalt dagpenge, fire personer fik udbetalt sociale ydelser og syv personer var familie og venner på besøg i forretningen.

Derudover var der fire personer, der forsvandt ved kontrolbesøgene, herunder en person, der ifølge de foreliggende oplysninger opholdt sig illegalt i landet.

Ved en kontrol af en restaurant måtte politiet sikre, at materiale, der indikerede brug af sort arbejdskraft, blev udleveret. En asylansøger i arbejde blev også anholdt af politiet, og her kan arbejdsgiveren se frem til en klækkelig bøde.

Det blev ved kontrolbesøgene i restauranterne og pizzeriaerne i 10 tilfælde konstateret, at der var utilstrækkelige registreringer af dagens salg, og et enkelt forretningssted havde ikke et kasseapparat.

Kontrolbesøgene i de 14 restauranter og pizzeriaer giver anledning til, at mindst 10 af forretningerne skal have deres skatte- og momsforhold undersøgt nærmere. I ét tilfælde er sket indberetning til Fødevarekontrollen.

Ved besøg i en restaurant nægtede bestyreren, selv overfor politiet, at udlevere regnskabsmateriale, og forsøgte sågar at bortskaffe dele af indholdet.

På byggepladserne blev der truffet 65 håndværkere. Af disse var 55 personer fra Polen.

Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang gældende bestemmelser på skatteområdet ved brug af udenlandske underentreprenører og udenlandsk arbejdskraft har været overholdt.

På et enkelt byggeri havde en virksomhed i en længere periode udbetalt løn til udenlandske arbejdstagere, uden at der var sket indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dette giver anledning til en vurdering af strafansvar.