Skal styrke trivslen: Elever får dialog og dannelse på skoleskemaet

Gammel Hellerup Gymnasium vil styrke elevernes trivsel og evne til selvstændig tænkning med nyt fag i fire forsøgsklasser

Skal styrke trivslen: Elever får dialog og dannelse på skoleskemaet

I faget ’Dialog og dannelse’ skal læreren være anonym ved at gå ud af kredsen, så eleverne i stedet ser på hinanden og taler med hinanden. Pressefoto

Der er kommet et nyt fag på Gammel Hellerup Gymnasium. I første omgang undervises i faget ’Dialog og dannelse’ i fire forsøgsklasser i 1.g frem til april 2023.

Herefter er planen at sprede faget ud til de øvrige klasser på skolen.

I faget gøres der op med den traditionelle tilgang til læring. I stedet skal eleverne trænes i dannelse gennem selvstændig tænkning og argumentation og lytte til andres ideer.

Erfaringer viser, at en vigtig gevinst er øget trivsel blandt eleverne i en tid, hvor mistrivsel og ensomhed blandt unge er i fokus.

I faget debatteres aktuelle, etiske dilemmaer fra elevernes egen verden. I ’Dialog og Dannelse’ er der ikke et bestemt teoretisk stof, som eleverne skal lære.

Spørgsmål uden entydige svar

I praksis stilles der et spørgsmål, der ikke findes entydige svar på for eksempel ”Hvad er retfærdighed?”, ”Hvad er det gode liv”? Eller ”Har vi et frit valg?”

De tre lærere bag forsøget Christina Lynggaard Blond, Dorthe Mondrup og Nicole Koefoed fortæller, at faget skal være et alternativ til den gængse undervisningsform i gymnasiet.

”Det er en god øvelse for mange elever at skulle tage stilling til, hvad de egentlig mener om et spørgsmål og vigtig i forhold til den demokratiske, almene dannelse i gymnasiet,” forklarer Christina Lynggaard Blond i en pressemeddelelse fra Gammel Hellerup Gymnasium.

Læreren skal være usynlig

De tre lærere bag forsøgsordningen fortæller, at rammerne for dialogen er vigtige.

Læreren indleder for eksempel med en case eller en fortælling, som afsluttes med et spørgsmål, som eleverne så skal besvare.

Læreren sørger for at være anonym og nærmest usynlig ved at gå ud af kredsen, når spørgsmålet er stillet.

jesl