SF’er vil sætte fokus på højresvingsulykker

Brigitta V. Rick synes Gentofte Kommune skal gøre noget mere for at forebygge uheld mellem cyklister og trafikanter

Den 15. februar blev en 37-årig kvinde dræbt i en højresvingsulykke ved bagindgangen til Ikea i Gentofte. Kvinden var på cykel og blev ramt af en lastvognschauffør, som overså hende.

Det er ikke første gang – og bliver næppe den sidste – at der sker en højresvingsulykke, hvor en cyklist og en lastvogn er involveret.

SF'eren Brigitta V. Rick vil gerne have sat fokus på højresvingsulykker og har derfor bedt om at få punktet sat på dagsordenen til næste kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts.

"Mit ønske med at bringe højresvingsulykker op, er, at vi i Gentofte Kommune bør kortlægge de større knudepunkter i kommunen, hvor cykler og lastbiler kan komme i konflikt med hinanden. Vi skal ikke have flere overskrifter, hvor en cyklist bliver mast i mødet med en højresvingende lastbil, hvis vi overhovedet kan gøre noget for at forhindre det – og det kan vi", mener Brigitta V. Rick.

I første omgang mener hun, at Gentofteborgere på cykel skal spørges om, hvor i kommunen de oplever, at der kan opstå farlige situationer.

"Vi bør også opfordre skolebestyrelser til at melde ind, hvor der er problemer eller sorte pletter. Mange forældre kører deres børn i skole, fordi de er bange for at lade børnene cykle alene på vejene. Vi må gøre noget ved sikkerheden, så forældrene tør lade deres børn cykle alene. På den måde undgår man også en masse trafik og farlige situationer ved skolerne", siger Brigitta V. Rick.

Hun er medlem af Teknisk Udvalg, som på deres møde i februar fik en oversigt over trafikuheld i kryds med/uden personskade til følge i 2007.

Der er 13 kryds, hvor der er sket uheld fordelt på personskade – cyklist, personskade, materielskade – cyklist og materielskade -typisk bilist.

Teknik og Miljø har indtil videre udpeget et kryds – Vangedevej/Dalstrøget, hvor der skal gøres noget.