Samling i DH-Gentofte

Gentoftes lokale afdeling for Danske Handicaporganisation afholder årsmøde

Foto: Kathrine Albrechtsen