Rolf og Ritter om Tour de France

Næste foredragsholder på FOF Gentoftes debataften er Erik Aschengreen