Præsidentskifte i Rotary

I sidste uge var der præsidentskifte i Skovshoved Rotary, hvor Ulrik With Sørensen afløste Charlotte Langkilde på posten de næste 12 måneder. En af det nye års helt store opgaver bliver afviklingen af Match Race ud for Skovshoved Havn i sommeren 2006. Skovshoved Rotary har påtaget sig opgaven som deres bidrag til den store Rotary-kongres, der i 2006 afholdes i Malmø og København.