Pas på smeltende sne og istapper

Omskiftet i vejret er ikke uden risiko