Ordrup Asyl fylder 150 år

Et hus med mange traditioner og minder, børneasylet på Ordruphøjvej, har 150 års jubilæum på tirsdag

Foto: Jesper Bjørn Larsen

"I Asylet beskjæftiges Børnene under moderligt Tilsyn og Vejledning af Forstanderinden, saaledes at Forældrene, ubekymrede for dem, kunne opofre sig for deres Dagsgjerning".

Således stod der i vedtægterne for Ordrup Børneasyl i 1882. Da havde asylet, der blev stiftet for at hjælpe de mindrebemidlede, allerede 22 år på bagen.

I dag fungerer stedet som en almindelig børnehave og hedder faktisk Kong Christian d. IX og Dronning Louises Asyl. I anledning af jubilæet er der åbent hus tirsdag den 7. september mellem kl. 14 og 16.30.

Børnene starter festen med at gå street parade med Blå Mandag Jazz Band fra krydset Ordrupvej/Ordruphøjvej.

Alle er velkomne til jubilæet, både gamle og nye venner af asylet.

Læs et stort interview med Lisa Bech Matthiesen på tirsdag i Villabyerne. En helt særlig ildsjæl, der var leder af børnehaven i 40 år, inden hun trak sig tilbage for 10 år siden. Den dag i dag holder Fru Lisa, som alle kalder hende, kontakt til børnene fra asylet og tager med, når de skal konfirmeres.