Nye lokaler til blinde indviet

Frivilligcenter Gentofte skænker maleri til Dansk Blindesamfund