Nye initiativer skal rette op på udskældt område: Det er der brug for, viser tallene

Gentofte Kommune har en udfordring med sagsbehandlingen på det sociale børneområde og børnehandicapområdet. Det bekræfter tal fra Ankestyrelsen over klager og afgørelser i 2021. Børneudvalgsformanden håber, at tallene og forældrenes oplevelse vil blive mærkbart bedre, når nye initiativer slår igennem

Nye initiativer skal rette op på udskældt område: Det er der brug for, viser tallene

Det kommer ikke ligefrem som en overraskelse for børneudvalgsformand Andreas Weidinger (K), at Gentofte Kommune stikker ud for noget negativt i Social- og Indenrigsministeriets nyeste danmarkskort over klagesager i Ankestyrelsen og omgørelsesprocenter på det sociale børneområde og børnehandicapområdet.