Ministerium underkender styrelse i annoncesag

Gentofte Kommune handlede lovligt ved at indrykke og finansiere en annonce i Villabyerne om kommunens opkrævning af ejendomsskatter, har Økonomi- og Indenrigsministeriet afgjort. Ankestyrelsen har ellers tidligere fastslået det modsatte

Foto: Jesper Bjørn Larsen

Det var helt okay, da Gentofte Kommune indrykkede en stor annonce i Villabyerne den 6. januar 2015 på side 2, med Gentofte Kommunes logo påtrykt, hvor budskabet lød, at det bør være staten og ikke kommunen, der opkræver ejendomsværdiskat, da det er staten, der nyder fordelene af den.

Det fremgår af en ny afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der dermed går direkte imod Ankestyrelsens tidligere afgørelse i sagen. Den konkluderede nemlig, at Gentofte Kommune handlede lodret ulovligt ved at indrykke annoncen.

Ankestyrelsen vurderede i sin afgørelse, at der var tale om en landspolitisk tilkendegivelse. Noget, kommuner som udgangspunkt skal holde sig fra, jf. de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

På linje med Ankestyrelsen konkluderer Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der er tale om en landspolitisk tilkendegivelse, men i modsætning til Ankestyrelsen, så mener Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Gentofte Kommune har en gyldig grund til at udtale sig om den pågældende lovgivning, fordi den har særlig betydning for kommunen.

"En kommune kan (…) lovligt udtale sig om indretningen af lovgivningen på et givent område, der har særlig betydning for kommunen," skriver kontorchef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Christina Ekmann i ministeriets afgørelse.

Christina Ekmann konkluderer videre, at "kommuner efter ministeriets opfattelse må antages at have en legitim interesse i at have mulighed for at tilkendegive erfaringer med eller holdninger til varetagelsen af opgaver, der er henlagt til kommunerne ved lov, herunder eventuelle udfordringer hermed."

Gentoftes borgmester Hans Toft (K) er mere end tilfreds med, at det nu er slået fast, at annoncen er lovlig.

"Det har vi, der repræsenterer 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer, hele tiden ment, at den er. Derfor er det meget tilfredsstillende, at ministeriet nu har tilsidesat Statsforvaltningen og bekræftet, at kommunerne har ret til at ytre sig i sager som denne – der jo i allerhøjeste grad er relevant for kommunens borgere. I annoncen gennemgik vi helt faktuelt, hvordan de høje og byrdefulde ejendomsskatter tilfalder staten, selv om kommunen er pålagt at opkræve skatterne. Og det er således fastslået, at det er en kommunes ret at have en holdning til, hvem der skal indkræve hvilke skatter. Det kan man ikke påstå kun er 'et landspolitisk emne', og det er blandt andet det, som ministeriet giver os ret i."

 

Sagen kort

Gentofte Kommune indrykkede den 6. januar 2015 en stor annonce på Villabyernes side 2. Annoncen var skrevet på Gentofte Kommunes brevpapir med Gentofte Kommunes logo påtrykt.

Under overskriften 'Gentofte Kommune er afsender af Ejendomsskattebilletten 2015 til kommunens grundejere, men det burde være Staten…' blev listet en række argumenter for, at det burde være staten, der opkræver ejendomsværdiskat og ikke kommunen, for det er staten, der nyder alle fordelene af den. Og det er staten, der alene foretager vurderingen og dermed fastsætter den grundværdi, som er grundlaget for beskatning af alle ejendomme i kommunen.

I samme avis, på side 6, optrådte Hans Toft med læserbrevet 'Boligskatter stiger urimeligt', der rummede samme budskab i en direkte appel til daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S).

Det faldt flere politikere i den daværende kommunalbestyrelse for brystet, at en kommunal annonce, der normalt bruges til at fortælle om lokalplaner eller kommende borgermøder, blev brugt til at sende et politisk signal. De kaldte det misbrug af kommunale midler og klagede til Statsforvaltningen over sagen.

Ankestyrelsen, der 1. april 2017 overtog tilsynet med kommunerne, afgjorde 30. maj 2017, at Gentofte Kommune havde handlet ulovligt ved at indrykke og finansiere annoncen. Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om en landspolitisk tilkendegivelse. Noget, kommuner som udgangspunkt skal holde sig fra, jf. de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Læs Ankestyrelsens afgørelse her.

Gentofte Kommune var meget uenig i den afgørelse. Gentofte Kommune kaldte det en principiel og generel sag og klagede til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Gentofte Kommune argumenterede for, at der var tale om en "lovlig kommunal informationsvirksomhed om et emne, som har meget stor lokal interesse." Læs Gentofte Kommunes klage her.

15. december 2017 kom så afgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den godkender Gentofte Kommunes annonce. Økonomi- og Indenrigsministeriet mener ganske vist også, at der var tale om en landspolitisk tilkendegivelse, men godkender den, da den falder inden for et område, der har "særlig betydning" for Gentofte Kommune. Læs Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse her.