Mindeord: René var en ledestjerne, en højt værdsat mentor og nu en savnet ven

Anders Kallner, Stockholm; Erik Magid, Charlottenlund; (pensionerede overlæger)

Tidligere herskede der uklarhed og forvirring om, hvordan resultater fra laboratorieundersøgelser skulle rapporteres til lægerne.

Grundlaget for en afklaring blev skabt af den dengang ukendte laboratorieoverlæge på De Gamles By, René Dybkær, sammen med kollegaen på Rigshospitalet, Kjeld Jørgensen, i 1960'erne.

Det blev epokegørende for den kliniske kemi i de nordiske lande, som i løbet af det efterfølgende decenium fik udarbejdet fælles terminologiske principper baseret på Dybkær og Jørgensens system. Siden har mange flere lande fulgt modellen, der har en væsentlig betydning for den formidling af millioner af resultater fra laboratoriemedicinske undersøgelser til patientjournaler, som finder sted i dag.

René var hele sit liv dybt engageret i metrologi, læren om målinger.

René var værdsat som en arbejdsom og dygtig formand for utallige arbedsgrupper. Han var et fagligt fyrtårn og en autoritet. Hans klare intellekt og redelighed, hans venlige, betænksomme og forstående attitude banede vejen for konstruktive kompromiser.

Diskussionerne kunne forekomme uendelige, men de afspejlede samtidigt Renés grænseløse sans for logik.

René var en alsidig begavelse. Som fleuret-fægter repræsenterede han Danmark ved internationale stævner. Han var en habil jazz-musiker på klarinet. Filateli var en hobby, som lod ham udfolde sin sans for systematik og detaljer.

For os, som har været begunstigede ved et mangeårigt samarbejde med René, var han en ledestjerne, en højt værdsat mentor og nu en savnet ven.

René Dybkær 7.2.1926 – 29.4.2019