Må droner flyve over min have?

Du kan blandt andet blive klogere på reglerne for, hvor der må flyves med droner, i denne uges Juristens Brevkasse

Kære brevkasse

Min mand og jeg er for nylig blevet skilt, og vi har i den forbindelse fået foretaget en bodeling.

En ting, vi ikke fik drøftet i forbindelse med bodelingen, var, hvem af os der har ret til vores fælles e-mail og domænenavn. Domænenavnet og hjemmesiden består af vores efternavn, der oprindeligt var mit.

Oprindeligt var det min eksmand, der købte domænet, men jeg har vel den samme ret til det, eftersom det blev købt, mens vi var gift?

Jeg vil forsat gerne benytte domænenavnet og kan ikke umiddelbart se, hvad min eksmand skal bruge det til, efter vi er blevet skilt.

Mit spørgsmål går derfor på, hvem af os der har krav på domænet efter vores skilsmisse?

Med venlig hilsen

G.M

Kære G.M.

Retten til et domænenavne tilfalder som udgangspunkt erhververen af dette.

Retten kan dog fortabes, såfremt andre har mere ret til domænet end erhververen.

Domænenavnet, som du på nuværende tidspunkt deler med din eksmand, vil lovligt kunne benyttes af jer begge, medmindre én af jer frivilligt afgiver det, eller ved at én af jer får tilkendt ret til det ved Klagenævnet for domænenavne.

Klagenævnet for domænenavne er et uafhængigt klagenævn, der behandler tvister og uenigheder om brugen af domænenavne.

Hvis sagen bliver forlagt Klagenævnet for domænenavne, vil de vurdere, hvorvidt din eksmands brug af domænenavnet er uberettiget.

Der gælder særligt for slægtsnavne, at retten til et domænenavn kan fortabes, såfremt en person uberettiget bruger et slægtsnavn på en sådan måde, at andre vil sætte brugen af navnet i forbindelse med slægtsnavnet. Fortabelse af retten forudsætter dog, at der foreligger en uhjemlet eller uberettiget brug af navnet. Det fremgår ikke af dit brev om, hvorvidt din eksmand uberettiget anvender dit efternavn.

Jeg vil som udgangspunkt anbefale dig at drøfte problemstillingen med din eksmand og forklare ham, at du ønsker at beholde domænenavnet, eventuelt betale ham for at opgive dette, og såfremt han forsat har et ønske om at bruge det, kan du indgive sagen til Klagenævnet for domænenavne, der derefter kan tage stilling til spørgsmålet.

Det er ikke muligt at oplyse, hvad sagens udfald i givet fald ville blive, men såfremt din eksmand ikke længere benytter din families slægtsnavn, vil du sandsynligvis kunne påberåbe, at han anvender domænenavnet uberettiget.

Held og lykke.

Med venlig hilsen

Therèse Kemp

Kære brevkasse

Min mand og jeg er bosiddende i en dejlig stor villa med skøn udsigt over havet.

Jeg har her på det seneste oplevet at have 'ubudne gæster' i min have. Små flyvende larmende dimser, der flyver rundt over min have, nemlig droner.

Min mand mener, at det er journalister, der tror, at vi er kendisser og vil tage billeder, mens jeg egentlig bare troede, at droner var små drenges legetøj, men det virker, som om de er her rigtig meget.

I hvert fald er de meget generende, og jeg vil ikke have dem her, især hvis jeg om sommeren ligger i min have uden meget tøj på. Men hvad er reglerne? Kan jeg "smide dem ud" – må de flyve ind over min have? Må de tage billeder? Og kan vi gøre noget for at begrænse dem i at genere os?

Med venlig hilsen

CDD

Kære CDD

En drone går under betegnelsen som ubemandede luftfartøjer og en fjernstyret lille helikopter.

Der er som udgangspunkt fri ret til benyttelse af luftrummet i Danmark, og piloter til droner har ret til at flyve frit i luftrummet, dog inden for de af Trafikstyrelsen fastsatte rammer.

Der er for eksempel fastsat restriktioner i forhold til, hvor tæt man må flyve på blandt andet bymæssig bebyggelse, større offentlig vej, flyvepladser mm.

Såfremt reglerne ikke overholdes, vil piloten af dronen kunne pålægges en bødestraf.

I forhold til din situation skal anføres følgende;

Først og fremmest må man ikke flyve indenfor 150 m af bymæssig bebyggelse.

Det skal derfor vurderes, om hvorvidt jeres beboelse er omfattet og kan betegnes som bymæssig bebyggelse.

For at vurdere dette skal jeg kende mere til jeres adresse med videre, men kan anføre, at bymæssig bebyggelse defineres som et område, der hovedsagelig anvendes til beboelse, industri eller fritidsaktiviteter. Der må altså ikke flyves i for eksempel parcelhuskvarterer, hvilket betyder, at dronerne sandsynligvis uberettiget flyver ind over jeres grund.

Dernæst følger det af straffeloven, at personer, der uberettiget tager billeder eller videoer af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, kan straffes med bøde eller fængsel.

Piloter må derfor hverken tage billeder eller videoer af dig i dit hjem og have i for eksempel bikini, da dette vil være et brud på reglerne om retten til privatliv.

Ud fra ovenstående kan du til hver en tid tage kontakt med piloterne til droner og drøfte ovenstående, hvis du vel og mærke kan finde frem til piloterne. Det følger af lovgivning, at piloter skal have visuel kontakt med dronen under flyvning, hvorfor de skal befinde sig inden for en rimelig radius af denne, hvorfor dette forhåbentlig er muligt.

Hvis de på trods af en eventuel advarsel, fortsætter deres flyvninger over dit hjem, eller du ikke kan finde frem til dem, bør du indgive en klage til politiet over oplevelsen. Tag eventuelt et billede af dronen og medsend til politiet, således at du har dokumentation for, hvordan den ser ud.

Med venlig hilsen

Therèse Kemp