Lokalarkiv sætter fokus på kvinders rolle i historien

Hvordan havde de svenske tjenestepiger i Gentofte i 1900-tallet det egentlig? Hvilke kvinder har især præget Gentoftes forvandling fra landbrugskommune til bysamfund? Gentofte Lokalarkiv sætter i 2022 fokus på kvinders rolle i historien – og efterlyser input fra borgerne

Lokalarkivar Søren Stubkjær Pedersen fra Gentofte Lokalarkiv vil bruge 2022 på at fortælle kvindernes historie. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Lokalarkivar Søren Stubkjær Pedersen fra Gentofte Lokalarkiv vil bruge 2022 på at fortælle kvindernes historie. Foto: Jesper Bjørn Larsen