Kræftpatienter får glæde af arv

Gentofte Hospital har indkøbt ny PET-CT scanner

Op imod 1100 kræftpatienter om året vil få glæde af en ny kombineret PET-CT scanner, der er anskaffet med midler fra arven efter fabrikant Holger K. Christiansen. Han valgte i 2001 at testamentere hele sin formue til hospitalets tidligere urologiske afdeling, hvor han nogle år før selv var indlagt og blev behandlet for blærekræft.

"Skanneren er en smertefri og hurtig undersøgelsesform, der kan afgøre, om en patient har kræft, og om kræften har spredt sig til andre steder i kroppen. På samme måde kan skanneren spore kræftsvulsten, der har forårsaget en spredning. Det gør udredningen hurtigere og mere præcis og er med til at optimere behandlingen", fortæller overlæge Bente Krogsgaard Schaadt, fra Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afsnit, der hører under Billeddiagnostisk afdeling.

Mange patientgrupper vil få gavn af skanneren. En af de store grupper er patienter, der skal undersøges for lungekræft.