Kong Hans blev hyldet

De konservative fejrede deres førstemand for 25 års arbejde

Den 1. januar kunne borgmester Hans Toft fejre 25 års jubilæum som medlem af Kommunalbestyrelsen i Gentofte. Jubilæet blev festligholdt på Den Konservative Vælgerforenings generalforsamling den 26. februar med taler, gaver og taktfaste klapsalver som tak for hans indsats for kommunen.

Vælgerforeningen havde desuden besøg af tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard, som tog tilhørerne med på en tur til Viborg, Århus, Bruxelles og Beijing.

På generalforsamlingen var der genvalg til Birgitte Dember (formand), Jesper Marcus (næstformand), forretningsudvalg Poul Mogensen, Lise Rovsing og Søren Schock Petersen samt suppleanterne Kristian Juul og Allan Andersen.

Endvidere blev følgende nye medlemmer af hovedbestyrelsen valgt: It-direktør Peter Naumann, cand. jur. Anne Jarl Hansen, erhvervsmanden Johan Schrøder og advokat Anders Torbøl.

Desuden blev folketingskandidat Casper Strunge genvalgt med applaus.