Konflikt i vente på sundhedsområdet

Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter varsler strejke i Gentofte. Kommunen arbejder på at oprette nødberedskab

Borgere i Gentofte Kommune, der er afhængige af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter må væbne sig med tålmodighed, hvis Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen gør alvor af deres varsel om strejke fra den 1. april.

Varslingen vil nemlig betyde, at sundhedsplejersker og sygeplejersker strejker i hjemmesygeplejen, plejeboligerne, sundhedsplejen, Tranehaven og visitationen, der bl.a. tildeler hjemmehjælp til borgerne. Udover sygeplejerskerne vil ergo- og fysioterapeuterne i visitationen og hjælpemiddelafdelingen også strejke.

"Det vil betyde, at der er nogle ydelser og besøg, som ikke vil blive aflagt. Det er kun de livsnødvendige opgaver, der vil blive løst af et nødberedskab", lyder det fra Susanne Andersen, der er områdechef for plejeboligerne i Gentofte Kommune.

Ifølge områdechefen er eksempelvis pleje af døende eller patienter, der er i dialyse det, kommunen betegner som livsnødvendige opgaver, mens det at skifte forbindinger på sår eller visitere nye borgere til hjemmehjælp og hjemmesygepleje ikke vil blive løst.

"Vi er i øjeblikket i gang med at forhandle med Dansk Sygeplejeråd om nødberedskabet, så vi ved præcist hvilke opgaver, der vil blive løst og hvor mange sygeplejersker vi har til rådighed under en eventuel strejke", siger Susanne Andersen.

Det er overenskomstforhandlingerne for 2008, der er årsag til, at Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har udsendt konfliktvarsel i Gentofte Kommune og en lang række andre kommuner over hele landet.