kino-direktør Erik Hamre

Erik Hamre, direktør for Gentofte Kino, fortæller om sit kulturliv