Juniorpædagogerne er kommet for at blive

Gentofte Kommune gør succes-projekt med juniorpædagoger i børnehaverne til fast ordning