Ingen ville leje med flygtninge

Gentofte Kommunes ønske om at huse flygtninge i Bilharziosebygningen har været en del af baggrunden for, at Slots- og Kulturstyrelsen nåede frem til den erkendelse, at styrelsen ikke kunne finde en samlet udlejningsløsning

Foto: Jesper Bjørn Larsen