Ingen svar fra ministerium

Villabyerne har stillet en række spørgsmål til Økonomi- og Indenrigsministeriet i annoncesagen, men vi har ikke kunnet få svar inden avisens deadline

Foto: Jesper Bjørn Larsen

Villabyerne har stillet en række spørgsmål i annoncesagen til kontorchef Christina Ekmann fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der står som afsender på den nye afgørelse. Vi har spurgt hende om følgende:

Hvorfor har du valgt at lovliggøre annoncen, når du nu selv understreger, at der er tale om en landspolitisk tilkendegivelse?

Du siger i ministeriets afgørelse, at en kommune godt må "lovligt udtale sig om indretningen af lovgivningen på et givent område, der har særlig betydning for kommunen". Men i dette tilfælde er det nogle regler, der gælder for alle landets kommuner, så hvorfor har Gentofte en særlig interesse / hjemmel til at udtale sig om det?

Jeg har talt med både kommunalforsker Roger Buch og lektor i forvaltningsret Sten Bønsing. Ingen af dem forstår ministeriets afgørelse. De kommer begge ind på, at den kan åbne en ladeport: "Min vurdering er, at afgørelsen er oplagt forkert og et brud med 40 års praksis i fortolkningen af kommunalfuldmagten – den åbner op for at kommunerne kan begynde at køre landspolitisk krig imod regering og folketing for skattekroner, hvilket vil skabe en højst uheldig situation," siger Roger Buch bl.a. Hvad er din kommentar til den kritik?

Du har i ministeriets afgørelse valgt at se bort fra Gentoftes borgmesters læserbrev i samme avis og det faktum, at Det Konservative Folkeparti i februar 2015 stillede lovforslag om, at staten skulle overtage ansvaret for opkrævning af grundskatterne. Hvorfor har du det, for det var jo netop den kontekst, der gjorde, annoncen var så kontroversiel og gav den sin klare landspolitiske klangbund?

Hvad er din personlige relation til Gentofte Kommunes juridiske chef, Mette Mie Nielsen, som din/ministeriets afgørelse er stilet til? Jeg kan se, at du er en af hendes 91 Facebook-venner. Har du drøftet sagen med hende forud for din afgørelse?

Villabyerne stillede spørgsmålene onsdag ved middagstid. Fredag ved middagstid fik vi oplyst, at vi ikke skulle regne med at få svar på vores spørgsmål inden avisens deadline mandag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser til gengæld, at den nye afgørelse ikke er truffet af Christina Ekmann, men af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Villabyerne har, som det fremgår af ovenstående spørgsmål, noteret sig, at kontorchef Christina Ekmann er en af de 91 venner, som Gentofte Kommunes juridiske chef, Mette Mie Nielsen, har på sin private Facebook-profil.

Vi har derfor stillet Mette Mie Nielsen et par spørgsmål til deres relation:

Mette Mie Nielsen, hvad er din personlige relation til Christina Ekmann?

"Jeg har ikke en personlig relation til Christina Ekmann, men har haft en arbejdsmæssig relation til Christina Ekmann indtil 2011, hvor Christina Ekmann forlod sin stilling i Gentofte Kommune."

Har du drøftet sagen med hende forud for hendes afgørelse?

"Jeg har ikke drøftet sagen med Christina Ekmann. Jeg har gentagne gange rykket for svar fra ministeriet på vores skrivelse af 20. juni 2017 til Økonomi- og Indenrigsministeriet."

Sagen kort

Gentofte Kommune indrykkede den 6. januar 2015 en stor annonce på Villabyernes side 2. Annoncen var skrevet på Gentofte Kommunes brevpapir med Gentofte Kommunes logo påtrykt.

Under overskriften 'Gentofte Kommune er afsender af Ejendomsskattebilletten 2015 til kommunens grundejere, men det burde være Staten…' blev listet en række argumenter for, at det burde være staten, der opkræver ejendomsværdiskat og ikke kommunen, for det er staten, der nyder alle fordelene af den. Og det er staten, der alene foretager vurderingen og dermed fastsætter den grundværdi, som er grundlaget for beskatning af alle ejendomme i kommunen.

I samme avis, på side 6, optrådte Hans Toft med læserbrevet 'Boligskatter stiger urimeligt', der rummede samme budskab i en direkte appel til daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S).

Det faldt flere politikere i den daværende kommunalbestyrelse for brystet, at en kommunal annonce, der normalt bruges til at fortælle om lokalplaner eller kommende borgermøder, blev brugt til at sende et politisk signal. De kaldte det misbrug af kommunale midler og klagede til Statsforvaltningen over sagen.

Ankestyrelsen, der 1. april 2017 overtog tilsynet med kommunerne, afgjorde 30. maj 2017, at Gentofte Kommune havde handlet ulovligt ved at indrykke og finansiere annoncen. Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om en landspolitisk tilkendegivelse. Noget, kommuner som udgangspunkt skal holde sig fra, jf. de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Læs Ankestyrelsens afgørelse her.

Gentofte Kommune var meget uenig i den afgørelse. Gentofte Kommune kaldte det en principiel og generel sag og klagede til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Gentofte Kommune argumenterede for, at der var tale om en "lovlig kommunal informationsvirksomhed om et emne, som har meget stor lokal interesse." Læs Gentofte Kommunes klage her.

15. december 2017 kom så afgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den godkender Gentofte Kommunes annonce. Økonomi- og Indenrigsministeriet mener ganske vist også, at der var tale om en landspolitisk tilkendegivelse, men godkender den, da den falder inden for et område, der har "særlig betydning" for Gentofte Kommune. Læs Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse her.